Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (trong tính từ ghép và sau phó từ)
  có vóc dáng như thế nào đấy
  một người đàn ông lực lưỡng
  solidly built
  có vóc dáng rắn chắc

  * Các từ tương tự:
  built-in, built-in check, built-in font, built-in function, Built-in stabililizers, built-up