Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Giới từ
  (cách viết khác amidst)
  ở giữa, giữa (nghĩa đen và nghĩa bóng)
  trong tất cả sự vội vã và bối rối lúc đó, cô ta quên cả chào tạm biệt

  * Các từ tương tự:
  amide, amidic, amidin, amidol, amidot, amidships, amidst