Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hãng
  an employment agency
  hãng giới thiệu việc làm
  đại lý, chi nhánh
  công ty chúng tôi có đại lý khắp thế giới
  (Mỹ)
  cơ quan, sở, cục
  Cục tình báo trung ương
  by (through) the agency of
  qua (do) tác động của
  đá bị mòn nhẵn do tác động của nước

  * Các từ tương tự:
  Agency for International Development, Agency shop