Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adaptation /ædæp'tei∫n/  

 • Danh từ
  sự thích nghi
  bản cải biên, bản phóng tác
  an adaptation for children of a play by Shakespeare
  một bản phóng tác kịch của Shakespeare dành cho trẻ em

  * Các từ tương tự:
  adaptation function, adaptational, adaptationally