Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Chiết khấu
    Quá trình áp dụng một lãi suất đối với khoản vốn