Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (Mỹ maneuver)
  Danh từ
  (quân) sự điều động
  (manoeuvres) sự thao diễn tập
  quân đội đang diễn tập ở sa mạc
  động tác khéo léo tài tình
  a rapid manoeuvre by the driver prevented an accident
  một động tác khéo léo nhanh lẹ của người lái xe đã tránh được tai nạn
  thủ đoạn
  this was a crafty manoeuvre to outwit his pursuers
  đây là một thủ đoạn xảo trá nhằm đánh lừa những kẻ săn đuổi anh
  Động từ
  điều khiển
  tài điều khiển môtô của anh ta
  lái xe điều khiển xe vào nhà xe
  sử dụng thủ đoạn
  bà ta dùng thủ đoạn đặt bạn bè của bà vào những chức vị có quyền thế
  (quân) thao diễn, diễn tập
  hạm đội đang diễn tập ở biển Baltic