Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lục lọi, sự xáo trộn, sự làm lộn xộn
    sự mua chuộc, sự đút lót (nhân chứng...)
    sự giả mạo, sự làm giả (giấy tờ)