Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bậc cầu thang
  cháu bé ngồi ở bậc cầu thang dưới cùng
  the top stair is broken
  bậc trên cùng cầu thang bị gãy
  stairs
  (số nhiều)
  cầu thang
  cầu thang cần được quét dọn
  ở chân (ở đầu) cầu thang
  below stairs
  ở tầng hầm (của một ngôi nhà ở nơi ở của tôi tớ, theo kiểu nhà ngày xưa)

  * Các từ tương tự:
  stair baluster, stair-carpet, stair-horse, stair-rod, stair-step, staircase, stairhead, stairway, stairwell