Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ép, nén; bị ép, bị nén
  cà chua bị ép bẹt
  chiếc xe hơi bị xe tải đè bẹp ra
  anh ta ngồi lên chiếc mũ làm nó [bị ép] bẹt đi
  dồn vào; chen vào
  don't all try to squash into the lift together
  đừng có cố chen hết vào thang máy
  họ chen qua cổng vào sân bóng
  chị ta dồn hết (nhét hết) quần áo vào vali
  (khẩu ngữ) chặn họng
  tôi hoàn toàn cảm thấy như bị chặn họng bởi lời nhận xét châm chọc của chị ta
  đè bẹp (cuộc nổi dậy…)
  bác bỏ
  kế hoạch của tôi đã bị ủy ban kiên quyết bác bỏ
  squash somebody up [against somebody (something)]
  dồn ép chặt vào ai
  we had to squash up to make room for the other who wanted to use the lift
  chúng tôi phải ép chặt vào nhau để có chỗ cho những người khác muốn đi thang máy
  Danh từ
  đám đông chen chúc; sự chen chúc
  a violent squash at the gates
  đám đông chen chúc dữ dội ở các cổng
  nước trái cây (thường bán trong chai, và pha thêm nước mà uống)
  xin cho hai nước trái cây
  (cách viết khác squash rackets) môn bóng quần (chơi trên sân có bốn vách bao quanh)
  do you play squash?
  anh có chơi bóng quần không thế?
  a squash racket
  vợt chơi bóng quần
  Danh từ
  (số nhiều không đổi hoặc squashes)
  bí (cây, quả)

  * Các từ tương tự:
  squash court, squash rackets, squashily, squashiness, squashing, squashy