Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-ll-, (Mỹ) -l-)
  shrivel something up
  [làm] nhăn lại, [làm] teo lại, [làm] quắt lại
  lá quắt lại dưới ánh nắng mặt trời
  ông ta có gương mặt nhăn nheo