Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều) nếp nhăn (ở da người, thường là ở mặt)
  chị ta đã bắt đầu có vết nhăn quanh mắt
  nếp (ở quần áo)
  (khẩu ngữ) lời mách nước; mẹo vặt
  Động từ
  [làm] nhăn
  giấy nhăn lại ở những chỗ bị ướt
  nhăn, cau
  nó cau mày, bối rối và lo lắng trước những biến cố lạ kỳ ấy

  * Các từ tương tự:
  wrinkled