Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (sewed; sewn hoặc sewed)
  may, khâu
  sew by hand
  may tay
  sew by machine
  may máy
  khâu những mảnh vải vào với nhau
  sew a skirt
  may chiếc váy
  sew a button onto the shirt
  khâu (đính) một cái khuy vào áo sơ-mi
  sew something in (into) something
  khâu kín vật gì vào trong vật gì
  sew money into the lining of a coat
  khâu kín tiền vào lớp vải lót của áo choàng
  sew something up
  khâu nhíu lại, mạng lại
  sew up a hole in a sock
  mạng chỗ thủng ở chiếc tất
  (chủ yếu ở dạng bị động) (khẩu ngữ) xếp đặt, giải quyết
  vào cuối tuần anh nên giải quyết việc thỏa thuận mua bán cho xong

  * Các từ tương tự:
  sewage, sewage farm, sewage works, sewer, sewer gas, sewer rat, sewerage, sewing, sewing silk