Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thơ ca
  lyric poetry
  thơ ca trữ tình
  chất thơ, thi vị
  một vũ nữ ba lê đầy chất thơ trong mỗi động tác