Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lợn, heo
  (cách viết khác pig-meat) thịt lợn, thịt heo
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu) người bẩn thỉu; người phàm ăn; người thô lỗ (như lợn)
  don't be such a pig!
  đừng có thô lỗ như thế!
  you pig!
  đồ bẩn thỉu! đồ thô lỗ!
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu) công việc khó khăn; điều đáng ghét
  a pig of day
  một ngày đáng ghét
  thỏi kim loại (chủ yếu là sắt, chỉ từ lò luyện ra)
  như pig-iron
  (cũ, tiếng lóng) cảnh sát, cớm
  buy a pig in a poke
  xem buy
  make a pig of oneself
  ăn quá nhiều; uống quá nhiều
  make a pig's ear [out] of something
  (khẩu ngữ)
  làm việc gì rất tồi; làm hỏng việc gì
  pig (piggy) in the middle
  người mắc kẹt vào giữa hai người đánh (cãi) nhau
  pigs might fly
  biết đâu lại chẳng có chuyện thần kỳ xảy ra [nhưng mà hiếm khi lắm]
  Tom đã bỏ hút thuốc rồi à? Vâng, biết đâu lại chẳng có chuyện thần kỳ xảy ra
  Động từ
  (-gg-)
  pig oneself
  ăn hau háu
  pig it; pig together
  ăn ở bẩn thỉu luộm thuộm; cư xử bẩn thỉu

  * Các từ tương tự:
  pig iron, pig-farming, pig-headed, pig-meat, pig's wash, pigeon, pigeon english, pigeon-breast, pigeon-breasted