Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều pianos) (cách viết khác piano-forte) (âm)
  [đàn] pianô, dương cầm
  grand piano
  đại dương cầm
  upright piano pianô
  đứng
  người chơi pianô
  a piano teacher
  thầy dạy pianô
  Phó từ, Tính từ
  (âm nhạc) (viết tắt p)
  nhẹ

  * Các từ tương tự:
  piano organ, piano-accordion, piano-player, pianoforte, pianola