Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  in limbo
  gác lại; quên lãng
  dự án phải gác lại cho đến khi ủy ban quyết định
  Danh từ
  (số nhiều lim-bos)
  điệu vũ trườn qua dưới thanh ngang hạ thấp dần, điệu vũ limbo