Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đứa trẻ
  (thường xấu) chị phụ nữ bé nhỏ, cô ả mảnh mai
  a chit of a girl
  cô gái bé nhỏ mảnh mai
  Danh từ
  bức thư ngắn
  giấy biên nhận nợ (về những thứ đã uống ở cửa hàng…)
  can I sign a chit for the drinks I've ordered?
  Tôi có thể ký một giấy nợ về những thức uống tôi đã gọi không?

  * Các từ tương tự:
  chit-book, chit-chat, chitin, chitinized, chitinous, chiton, chitter, chitter-chatter, chitterling