Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều)
  make amends [to somebody] [for something]
  bồi thường, đền bù
  I'm sorry I forgot about your birthdayHow can I make amends?
  Tôi rất tiếc là đã quên sinh nhật của bạn. tôi phải đền bù thế nào đây?