Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  ở nước ngoài, ở hải ngoại
  live abroad
  sống ở hải ngoại
  visitors [who have comefrom abroad
  khách từ nước ngoài tới
  [lan truyền đi] khắp nơi
  there's a rumour abroad that
  có tin đồn khắp nơi rằng
  (cổ hoặc tu từ) ngoài trời (đối với ở trong nhà)
  life abroad is very healthy
  sống ngoài trời rất tốt cho sức khỏe