Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ odor)
  mùi
  mùi thơm tho của cà phê mới pha
  a pungent odour
  mùi hắc
  (nghĩa bóng) quanh nó phảng phất một mùi tham nhũng
  be in good (bad) odour with somebody
  được tiếng tốt (bị tiếng xấu) với ai
  he's in rather bad odour with his boss at the moment
  lúc này nó phần nào bị tiếng xấu với ông chủ của nó

  * Các từ tương tự:
  odourless