Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ flavor)
  mùi thơm, vị ngon, mùi vị
  sweets with different flavour
  kẹo với nhiều mùi vị khác nhau
  (nghĩa bóng) hương vị phảng phất
  a newspaper story with a flavour of romance
  một truyện viết trên báo có phảng phất hương vị truyện tình lãng mạn
  Động từ
  làm tăng thêm mùi vị, cho thêm gia vị (vào thức ăn...)
  flavour stew with onions
  bỏ hành vào làm tăng mùi vị thịt bầm

  * Các từ tương tự:
  flavoured, flavouring, flavourless, flavoursome, -flavoured