Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ savor)
  mùi vị, hương vị; hơi hướng
  soup with a slight savour of garlic
  súp thoảng có mùi vị tỏi
  quan điểm chính trị của ông ta có hơi hướng cuồng tin
  Động từ
  thưởng thức, nhấm nháp
  thưởng thức những món ăn Trung Quốc ngon nhất
  (nghĩa bóng) nay thi cử đã qua, tôi đang thưởng thức (tận hưởng) sự tự do thoải mái của tôi
  savour of something
  (không dùng ở dạng bị động)
  có hơi hướng, thoáng vẻ
  her remarks savour of hypocrisy
  những nhận xét thoáng của cô ta thoáng giả nhân giả nghĩa

  * Các từ tương tự:
  savourless, savoury