Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm cho xấu hơn, làm cho tồi tệ hơn, làm cho tệ hơn
    hạn hán đã làm cho hy vọng sống sót của chúng càng xấu hơn
    xấu đi, tồi đi
    tình trạng người bệnh đêm qua đã xấu đi