Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người quỵt nợ (nhất là nợ đánh bạc)
    người thất hứa