Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự lao động vất vả
  Động từ
  lao động vất vả, làm vất vả
  chúng tôi làm vất vả cả buổi chiều để chuẩn bị nhà có khách
  ì ạch, lê bước
  đất lầy và gồ ghề, nhưng chúng tôi vẫn lê bước tiến lên
  chiếc xe buýt ì ạch lao lên đồi dốc

  * Các từ tương tự:
  toil-worn, toiler, toilet, toilet paper, toilet water, toilet-glass, toilet-powder, toilet-roll, toilet-room