Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  như [sợi dây]
  lank stringy hair
  tóc thẳng đuột như sợi dây
  có xơ (vỏ quả đậu…)
  dai (thịt)