Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leathery /'leðəri/  

  • Tính từ
    dai nhách
    leathery meat
    thịt dai nhách