Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (ngôn ngữ học) câu
  (luật học) án
  quan tòa đã tuyên án (tuyên bố bản án) tù nhân
  under sentence of death
  bị án tử hình
  a sentence of ten year's imprisonment
  án mười năm tù giam
  Động từ
  kết án, tuyên án, xử án
  sentence a thief to six month's imprisonment
  kết án một tên trộm sáu tháng tù giam
  he has been sentenced to pay a fine of £1,000
  anh ta đã bị xử phạt một nghìn bảng Anh