Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pilgrimage /'pilgrimidʒ/  

 • Danh từ
  cuộc hành hương
  go on a pilgrimage
  đi hành hương
  cuộc viếng thăm thành kính
  a pilgrimage to Shakespeare's birthplace
  cuộc viếng thăm nơi sinh Shakespeare