Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều opera)
  (âm nhạc) tác phẩm (có đánh số, của một nhạc sĩ)
  Beethoven opus 112
  Beethoven tác phẩm 112
  tác phẩm nghệ thuật (trên quy mô lớn)

  * Các từ tương tự:
  opuscule