Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trường hợp
  trong phần lớn trường hợp cơn đau nhanh chóng dịu đi
  at the instance of somebody
  theo lời thỉnh cầu [cấp thiết] của ai
  for instance
  ví dụ như
  in the first instance
  lúc đầu, đầu tiên
  lúc đầu tôi có ý từ chối, nhưng sau đó tôi đã nghĩ lại
  Động từ
  đưa ra làm ví dụ, dẫn chứng