Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều handfuls)
  vốc
  pick up a handful of sand
  một vốc cát
  nhúm
  a handful of people
  một nhúm người