Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái chết bất hạnh
  mùa hè này đã có mười trường hợp chết đuối
  sự run rủi do định mệnh
  có một sự run rủi kỳ lạ do định mệnh, cả hai chúng nó mất việc cùng một ngày
  tính chất gây tử vong
  the fatality of certain diseases
  tính chất gây tử vong của một số bệnh