Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  moi ra
  elicit a reply
  moi ra được một câu trả lời
  cuối cùng chúng ta đã moi ra sự thật từ hắn ta

  * Các từ tương tự:
  elicitation, elicitor