Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  gợi lên, gợi nhớ
  điệu nhạc gợi lên ký ức về thời thanh xuân của cô
  gây nên, tạo nên
  evoke surprise
  gây nên sự ngạc nhiên