Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (từ Mỹ favorite)
  Danh từ
  người được mến chuộng; vật được ưa thích
  the favourite
  (thể thao)
  đấu thủ ai cũng chắc sẽ thắng; con ngựa ai cũng chắc sẽ được cuộc
  Tính từ
  được thích nhất
  my favourite occupation
  công việc thích nhất của tôi
  who is your favourite writer?
  ai là tác giả mà anh thích nhất?