Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (chủ yếu dùng trong từ ghép) trứng (cá, ếch, sò, tôm…)
  trứng ếch
  (sinh vật học) hệ sởi (của nấm)
  Danh từ
  đẻ [trứng] (cá, ếch, sò, tôm…)
  (nghĩa xấu) đẻ ra nhiều; mọc lên ồ ạt
  các bộ đẻ ra nhiều ban và tiểu ban
  những khu nhà mới mọc lên ồ ạt khắp nơi

  * Các từ tương tự:
  spawner, spawning, spawning-season