Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều) cái còn lại, vật còn thừa
  đồ ăn thừa sau bữa ăn
  tàn binh của một đạo quân bị tan vỡ
  tàn dư; tàn tích
  tàn dư của vinh quang đã qua
  mảnh vải còn lại của súc vải (bán hạ giá)