Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lỗ chân lông (ở da)
  he was sweating at every pore
  nó đổ mồ hôi ở mỗi lỗ chân lông
  Động từ
  pore over something
  nghiền ngẫm vấn đề gì; nghiên cứu kỹ cái gì
  đứa bé để hàng giờ nghiền ngẫm sách