Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đọc kỹ
  peruse a document
  đọc kỹ một tài liệu
  (đùa) đọc lướt qua
  lơ đễnh đọc lướt qua các thông cáo trên tường phòng đợi

  * Các từ tương tự:
  peruser