Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lủng lẳng
  pendulous breasts
  đôi vú lủng lẳng

  * Các từ tương tự:
  pendulously, pendulousness