Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lòng bàn tay
  xem tướng tay cho ai
  lòng găng tay
  găng tay lòng băng da
  cross somebody's palm with silver
  xem cross
  grease somebody's palm
  xem grease
  have somebody in the palm of one's hand
  nắm được gáy ai, khống chế được ai
  have an itching palm
  xem itch
  Động từ
  giấu (con bài, đồng tiền…) trong lòng bàn tay (khi làm ảo thuật…)
  đánh (quả bóng) bằng lòng bàn tay
  palm somebody off with something
  (khẩu ngữ)
  lừa mà thuyết phục ai chấp nhận cái gì
  palm somebody (something) off on somebody
  (khẩu ngữ) lừa mà tống (ai, cái gì) cho ai
  họ lừa mà tống đám khách đến không phải lúc sang cho hàng xóm
  Danh từ
  (cách viết khác palm-tree) cây cọ; cây cọ dừa
  a coconut palm
  cây dừa
  a date palm
  cây chà là
  an oil palm
  cây cọ dầu
  a fan palm
  cây lá cọ
  palm fronds
  lá cọ
  lá cọ (tượng trưng cho chiến thắng)
  bear (carrythe palm
  chiến thắng, đoạt giải
  yield the palm
  chịu thua

  * Các từ tương tự:
  Palm Sunday, palm-branch, palm-butter, palm-cat, palm-grease, palm-greasing, palm-grove, palm-house, palm-oil