Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

palm-grease /'pɑ:mɔil/  

  • Danh từ
    dầu cọ
    Danh từ (palm-grease) /'pɑ:mgi:s/
    (thông tục) tiền đút lót, tiền đấm mõm