Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kim (để may, để đan, để tiêm, để chạy đĩa máy hát, ở mặt la bàn…)
  lỗ kim
  thread a needle
  xâu kim
  kim đan
  (Mỹ, khẩu ngữ) mũi tiêm
  she was given a needle for obstinate cough
  người ta tiêm cho chị một mũi [tiêm] vì chị ho dai dẳng mãi
  lá kim (của cây thuộc loại thông)
  chỏm nhọn hình kim (của núi, của cột tháp…)
  (khẩu ngữ) sự kình địch
  a certain amount of needle has crept into this game
  một ít ngón kình địch đã dần dần len lỏi vào cuộc đấu
  give somebody the needle
  (lóng)
  làm ai bực mình
  get the needle in a haystack
  (tục ngữ)
  đáy biển mò kim
  sharp as a needle
  xem sharp
  Động từ
  (khẩu ngữ)
  trêu chọc, làm bực mình (ai, thường là bằng lời nói)
  thôi đừng trêu chọc nó nữa, nếu không cần nó có thể đánh anh đấy

  * Các từ tương tự:
  needle game, needle match, needle-bath, needle-bearing, needle-case, needle-lace, needle-point, needle-shaped, needle-shower