Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khiêng, vác
  we manhandle the piano up the stairs
  chúng tôi khiêng cái đàn piano lên gác
  đối xử thô bạo (với ai)
  người say rượu bị một tốp thanh niên đối xử thô bạo