Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quân đoàn (cổ La Mã)
  lính lê dương
  the French Foreign Legion
  lính lê dương (Pháp)
  đông đảo
  phim mới này sẽ làm vừa lòng đông đảo người xem
  Tính từ
  (vị ngữ)
  nhiều vô kể
  their crimes are legion
  tội ác của chúng nhiều vô kể

  * Các từ tương tự:
  legionary, legionnaire, legionnaires' disease, legionnaires' disease, legionnaires'disease