Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legionnaires'disease   

  • Danh từ
    (y học) chứng viêm phổi do nhiễm khuẩn