Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều)
  lợi (răng)
  Danh từ
  chất gôm (ở cây)
  keo, hồ, nhựa dán
  như chewing-gum
  (cũng gum-drop) kẹo gôm
  như gum-tree
  Động từ
  (-mm)
  phết hồ; dán bằng hồ
  dán cái nắp phong bì lại
  gum up the works
  (khẩu ngữ)
  làm chết máy
  gum something up
  làm dính chặt không nhúc nhích được
  Danh từ
  (Anh, khẩu ngữ) (dùng trong lời thề)
  Chúa
  by gum!
  lạy Chúa!

  * Các từ tương tự:
  gum arabic, gum elastic, gum-boots, gum-drop, gum-tree, gum-wood, gumbo, gumboil, gumboot