Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  há hốc miệng (vì kinh ngạc); há miệng thở hổn hển
  người chạy đua kiệt sức đang há miệng thở hổn hển
  tôi há hốc miệng vì kinh ngạc trước tài của nhà ảo thuật
  (+ out) nói hổn hển, phều phào cố nói ra vài lời
  she managed to gasp out a few words
  cô ta cố thều thào nói ra vài chữ
  thèm
  tôi đang thèm một điếu thuốc lá
  Danh từ
  sự há hốc miệng (vì kinh ngạc); sự há hốc miệng thở hổn hển
  at one's last gasp
  xem last

  * Các từ tương tự:
  gasper, gaspingly, gasplant, gasproof