Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thở khò khè
  rít lên (máy)
  nói khò khè, hát khò khè
  Danh từ
  tiếng khò khè
  he has a slight wheeze in his chest
  nó có tiếng khò khè nhẹ ở trong ngực
  (Anh, cũ, khẩu ngữ) ý hay; trò đùa ý nhị; trò chơi khăn thần tình